Lightning rally para sa anibersaryo ng NDF, ginawa sa Maynila (Larawan)

April 23, 2013

Mahigit 150 miyembro ng iba’t ibang samahan sa ilalim ng National Democratic Front (NDF) ang nagsagawa ng lightning rally sa Carriedo, Sta Cruz , Manila ngayong Abril 23, 2013. Ginawa nila ito para ipagdiwang ang ika-40 na pagtatatag ng NDF. (Boy Bagwis)

Mahigit 150 miyembro ng iba’t ibang samahan sa ilalim ng National Democratic Front (NDF) ang nagsagawa ng lightning rally sa Carriedo, Sta Cruz , Manila ngayong Abril 23, 2013. Ginawa nila ito para ipagdiwang ang ika-40 na pagtatatag ng NDF noong Abril 24, 1973. (Boy Bagwis)

Suot ng mga nagpoprotestang rebolusyonaryo mula sa Makabayang Samahang Pangkalusugan o MSP ang operating room gown at cap mask. (Boy Bagwis)

Suot ng mga nagpoprotestang rebolusyonaryo mula sa Makabayang Samahang Pangkalusugan o MSP ang operating room gown at cap mask. (Boy Bagwis)

Sinunog ng MSP-NDF ang mga drowing ng mga simbolo umano ng "pasismo ng rehimeng US-Aquino, kasama ang malawakang paglabag sa karapatang pantao at sa imperyalistang mga pakana nito," at ang mga polisiyang neoliberal na deregulasyon, pribitisasyon at liberalisasyon "a lalong nagtutulak sa sambayanan sa papatinding kahirapan." (Boy Bagwis)

Sinunog ng MSP-NDF ang mga drowing ng mga simbolo umano ng “pasismo ng rehimeng US-Aquino, kasama ang malawakang paglabag sa karapatang pantao at sa imperyalistang mga pakana nito,” at ang mga polisiyang neoliberal na deregulasyon, pribitisasyon at liberalisasyon “a lalong nagtutulak sa sambayanan sa papatinding kahirapan.” (Boy Bagwis)