Paghahanda sa ikabubuhay

February 17, 2013

Isang mangingisda sa Boston, Davao Oriental ang naghahandang pumalaot para maghanapbuhay, sa gitna ng pinsalang dulot ng Bagyong Pablo. (People's Lens)Isang mangingisda sa Boston, Davao Oriental ang naghahandang pumalaot para maghanapbuhay, sa gitna ng pinsalang dulot ng Bagyong Pablo. (People's Lens)

Isang mangingisda sa Boston, Davao Oriental ang naghahandang pumalaot para maghanapbuhay, sa gitna ng pinsalang dulot ng Bagyong Pablo. (People’s Lens)