Kabataan sa Kidapawan sumama sa One Billion Rising

February 15, 2013

Kabataan sa Kidapawan City, sumama sa One Billion Rising, isang pandaigdigang kampanya para wakasan ang lahat ng porma ng karahasan sa kababaihan. Kabilang sa tinututulan ng mga kabataan ang paglabag sa pambansang soberanya ng presensya ng mga tropang Amerikano sa bansa. (Naravel Berana)

Kabataan sa Kidapawan City, sumama sa One Billion Rising, isang pandaigdigang kampanya para wakasan ang lahat ng porma ng karahasan sa kababaihan. Kabilang sa tinututulan ng mga kabataan ang paglabag sa pambansang soberanya ng presensya ng mga tropang Amerikano sa bansa. (Naravel Berana)