Pagpaplano ng pag-aalsa. Eksena sa pelikulang ‘Les Miserables.’

February 13, 2013

Pagpaplano ng pag-aalsa. Eksena sa pelikulang 'Les Miserables.'

Pagpaplano ng pag-aalsa. Eksena sa pelikulang ‘Les Miserables.’