Mula Tarima Hanggang

December 21, 2012

Mula tarima hanggang sa ipising kasilyas
isang di iniisip na hakbang ng tsinelas.

Mula tarima hanggang d’yan sa rehas na bakal
isang buga ng usok at dukwang na mabagal.

Mula tarima hanggang sa erya ng dalawan
isang pasilyong putol kundi man ay dal’wang buwan.

Mula tarima hanggang dalawin na ng himbing
isang buong magdamag, buong linggo pa mandin.

Mula tarima hanggang sa magising sa kumot
isang kahol ng aso’t igkas mula sa bangungot.

Mula tarima hanggang sa bungad ng aplaya
isang ihip ng hanging angkas ay alaala.

Mula tarima hanggang sa gitna ng pilapil
‘sang bugso ng pag-asang walang makapipigil.

Mula tarima hanggang sa pasyang magpatatag
isang hingang malalim sa dibdib na kalasag.

Mula tarima hanggang talikdan ko ang bayan
isang bagay nga lamang, at ito’y kamatayan.