Larawan: US, ipinapanagot din sa paglabag ni PNoy sa karapatang pantao

December 9, 2012

Habang abala ang bansa sa panonood sa pinakahuling laban ni Manny Pacquiao, nakipaglaban naman sa mga pulis sa embahada ng US ang mga grupong pangkarapatang pantao sa pangunguna ng Karapatan-Southern Tagalog.

Tanghali ngayong araw, Dis. 9, humigit-kumulang 800 kataong kalahok sa Lakbayan (o Southern Tagalog People’s March for Human Rights) ang sumugod sa harap ng embahada ng US at hinarang ng 200 pulis.

Nagkagirian ang dalawang kampo nang batuhin ng mga demonstrador ng paint bomb na kulay pula ang mga pulis, bilang simbolo ng mga abuso ng mga puwersa ng estado sa ilalim ng programang kontra-insurhensiya na Oplan Bayanihan.

“Dikta ng gobyerno ng US ang Bayanihan ni Aquino para patahimikin ang mga kritiko ng estado sa bansa sa pamamagitan ng pagtarget sa mga legal na aktibista…(N)agresulta ito sa 20 kaso ng ekstra-hudisyal na pamamaslang, tatlong pagdukot, 43 ilegal na pag-aresto at 33 ilegal na detensiyon sa rehiyon (ng Southern Tagalog),” sabi ni Glen Malabanan, pangkalahatang kalihim ng Karapatan-ST.

Ilan sa mga larawan ng kilos-protesta (Mga larawan ng Southern Tagalog Exposure o STEx):
Galit na sinugot ng kabataan at iba pang militante mula sa Southern Tagalog ang embahada ng US sa Roxas Boulevard, Manila para kondenahin ang partisipasyon ng gobyerno ng US sa mga paglabag umano ng karapatang pantao sa bansa.

Galit na sinugod ng kabataan at iba pang militante mula sa Southern Tagalog ang embahada ng US sa Roxas Boulevard, Manila para kondenahin ang partisipasyon ng gobyerno ng US sa mga paglabag umano ng karapatang pantao sa bansa.

Ito ang ika-pitong araw ng Lakbayan ng mga militante mula sa Southern Tagalog, para sa Pandaigdigang Araw ng Karapatang Pantao sa Dis. 10.

Ito ang ika-pitong araw ng Lakbayan ng mga militante mula sa Southern Tagalog, para sa Pandaigdigang Araw ng Karapatang Pantao sa Dis. 10.

Spraypainted na panawagan ng mga militante. Nakilalang malupit na berdugo ng mga sibilyang aktibista si Jovito Palparan nang madestino ang noo'y koronel sa Southern Tagalog noong huling bahagi ng dekada '90 hanggang maagang bahagi ng dekada 2000.

Spraypainted na panawagan ng mga militante. Nakilalang malupit na berdugo ng mga sibilyang aktibista si Jovito Palparan nang madestino ang noo’y koronel sa Southern Tagalog noong huling bahagi ng dekada ’90 hanggang maagang bahagi ng dekada 2000.

Buo-buong pamilya ang sumama sa Lakbayan mula Southern Tagalog.

Buo-buong pamilya ang sumama sa Lakbayan mula Southern Tagalog.

Isa si Lester Barrientos sa mga aktibista sa Southern Tagalog na pinaslang ng pinaghihinalaang mga militar sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon.

Isa si Lester Barrientos sa mga aktibista sa Southern Tagalog na pinaslang ng pinaghihinalaang mga militar sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon.

Habang abala ang publiko sa panonood ng laban ni Pacquiao, "tunay na laban" para sa hustisya at karapatang pantao ang naganap sa Roxas Boulevard.

Habang abala ang publiko sa panonood ng laban ni Pacquiao, “tunay na laban” para sa hustisya at karapatang pantao ang naganap sa Roxas Boulevard.

Mga mamamayan ng Quezon, na binuhusan ng Philippine Army ng tropang militar para tugisin umano ang mga rebelde. Pero pinaka-apektado ng militarisasyon ang mga sibilyan sa lugar.
Mga mamamayan ng Quezon, na binuhusan ng Philippine Army ng tropang militar para tugisin umano ang mga rebelde. Pero pinaka-apektado ng militarisasyon ang mga sibilyan sa lugar.

Karamihan sa mga biktima ng militarisasyon at matinding paglabag sa mga karapatang pantao ay mula sa hanay ng mga magsasaka.

Karamihan sa mga biktima ng militarisasyon at matinding paglabag sa mga karapatang pantao ay mula sa hanay ng mga magsasaka.

Kumprontasyon ng mga pulis at demonstrador.

Kumprontasyon ng mga pulis at demonstrador.

Binato ng mga militante ang mga pulis ng pulang paint bomb, para ihayag ang pagkondena nila sa madugong Oplan Bayanihan ng administrasyong Aquino.

Binato ng mga militante ang mga pulis ng pulang paint bomb, para ihayag ang pagkondena nila sa madugong Oplan Bayanihan ng administrasyong Aquino.

Sinisimbolo rin umano ng paint bomb ang pagkondena sa gobyerno ng US, na naglabas ng US Counterinsurgency Guide of 2009, na naging gabay ng administrasyong Aquino sa programang kontra-insurhensiya nitio ng Oplan Bayanihan.

Sinisimbolo rin umano ng paint bomb ang pagkondena sa gobyerno ng US, na naglabas ng US Counterinsurgency Guide of 2009, na naging gabay ng administrasyong Aquino sa programang kontra-insurhensiya nitio ng Oplan Bayanihan.

Matapos ang pagbato ng paint bomb.

Matapos ang pagbato ng paint bomb.

Matapos ang pagbato ng paint bomb.

Matapos ang pagbato ng paint bomb.

Nakapagprograma pa matapos ang pagbato ng paint bomb.

Nakapagprograma pa matapos ang pagbato ng paint bomb.

Ang kilos-protesta sa embahada ng US, ayon sa mga militante ng Southern Tagalog, ay bahagi ng paghahanda para sa kilos-protesta sa Disyembre 10, Pandaigidigang Araw ng Karapatang Pantao.

Ang kilos-protesta sa embahada ng US, ayon sa mga militante ng Southern Tagalog, ay bahagi ng paghahanda para sa kilos-protesta sa Disyembre 10, Pandaigidigang Araw ng Karapatang Pantao.