Kaltas sa badyet sa edukasyon, pinrotesta ng kabataang estudyante

August 31, 2012

Ipinrotesta ng mga kabataang estudyante ang  pagkaltas sa badyet sa edukasyon, sa isang kilos-protesta noong Agosto 31. Umabot lamang sa 68% ng total requirement ng 110 State Universities and Colleges ang naibigay ng gobyerno. Binatikos din ng mga estudyante ang papataas na matrikula sanhi ng mga budget cut. Tinatantiya ng Commission on Higher Education na nasa P475.47 ang average na matrikula sa bansa. (Naravel Berana)

Ipinrotesta ng mga kabataang estudyante ang pagkaltas sa badyet sa edukasyon, sa isang kilos-protesta noong Agosto 31. Umabot lamang sa 68% ng total requirement ng 110 State Universities and Colleges ang naibigay ng gobyerno. Binatikos din ng mga estudyante ang papataas na matrikula sanhi ng mga budget cut. Tinatantiya ng Commission on Higher Education na nasa P475.47 ang average na matrikula sa bansa. (Naravel Berana)