Greedyyyyyy…PETROL!

August 20, 2012

Mataas na.
Tataas pa.
Tumaas pa nang tumaas.
Tumaas na.
Tumaas na naman.
Tumaas na ulit
at tumaas pa nang tumaas.
Bababa raw.
Tataas naman pala agad
at tataas pa nang tataas.

Ito at marami pa
sa pagbabalik ng
Greedyyyyyy…Petrol!