Manggagawa sa sagingan

July 4, 2012

Walang proteksyon laban sa nakalalasong pestisidyong ina-aplay sa malalaking sagingan ang mga manggagawang ito. (Barry Ohaylan)

Walang proteksyon laban sa nakalalasong pestisidyong ina-aplay sa malalaking sagingan ang mga manggagawa sa malalaking plantasyon ng saging. (Barry Ohaylan)