Damayan sa ulingan (Photo Essay)

July 30, 2012

Sa Sitio Damayan sa Tondo, Maynila, pag-uuling ang pangunahing ikinabubuhay ng 700 pamilyang nakatira rito. Maraming menor-de-edad ang nagtatrabaho sa ulingan para makaagapay sa kani-kanilang pamilya.