Sa unang araw ng Rio+20 sa Brazil: Kalikasan, huwag ibenta

June 20, 2012

Tutol ang Kalikasan Partylist sa mungkahing “Green Economy” na itinutulak ng malalaking bansa at mga korporasyon sa Rio+20. (Kalikasan Partylist)

Hindi dapat pinepresyuhan ang kalikasan upang ibenta sa iilan: ito ang mensahe ng mga miyembro ng Kalikasan Partylist na naglunsad kaninang umaga ng kilos-protesta sa harap ng embahada ng US sa Maynila, bilang pakikiisa sa Global Day of Action sa pagbubukas ng ikalawang United Nations Conference on Sustainable Development (o Rio+20) sa Rio de Janeiro, Brazil.

Tinutulan ng Kalikasan Partylist ang mungkahing “Green Economy” na itinutulak ng malalaking bansa at mga korporasyon sa Rio+20. Upang makamit umano ang balanse ng pag-unlad at ng kalikasan, kailangang lapatan ng “market-based” at maka-kalikasang teknolohiya, konsepto at produkto ang 11 susing sektor ng ekonomiya: agrikultura, pangisdaan, tubig, gubat, enerhiya, manupaktura, basura, imprastraktura, transportasyon, turismo at mga siyudad.

Tinataya ng mga nagsusulong nito na kailangang pinansyahan ang pagtungo ng mundo sa Green Economy sa halagang aabot ng dalawang porsyento ng pandaigdigang gross domestic product o GDP. Pero sa halip na ipatiyak ito sa mga estado, ang tinutulak na mga mekanismong pampinansya ay sa pamumuhunan ng mga korporasyon na nakabatay sa dikta ng pamilihan, ayon kay Frances Quimpo, pangkalahatang kalihim ng Kalikasan Partylist .

Kasama sa Green Economy ang mungkahing lagyan ng presyo ang mga rekurso at serbisyo ng kalikasan (katulad ng hangin, tubig, hayop at halaman) at mga maka-kalikasang kaalaman at praktika ng mga tao (katulad ng katutubong pagsasaka) upang madaling ilako ang mga ito sa pamilihan. Nangangahulugan ito ng higit pang pribatisasyon ng mga maka-kalikasang teknolohiya, serbisyo o produkto sa pamamagitan ng mga Public-Private Partnership, dagdag niya.

Magbubunsod ang Green Economy ng mga patakarang kontra-kalikasan at kontra-mamamayan na magbubukas ng mga bagong pwedeng pagkakitaan ng mga malalaking korporasyon, ani Quimpo. “Hindi ito ang solusyon sa mga magkakaugnay na problema na hinaharap ngayon ng sangkatauhan: ang krisis ng labis na produksyon, malakihang pagbuga ng greenhouse gas ng mga korporasyon at industriyalisadong bansa na nagiging sanhi ng pagbabago ng klima ng mundo, at pagkasira n gating kapaligiran,” sabi niya pa.

Para sa Kalikasan partylist, dapat patatagin ng Pilipinas ang isang pambansang ekonomiya, ipagtanggol ang likas na yaman mula sa higit pang pagkasira at pandarambong, at isulong ang tunay na pag-unlad para sa mamamayan at kalikasan.

Ang Rio+20, isang kapulungan na naglalayong itakda ang landas ng pandaigdigang ekonomiya, ay magaganap mula Hunyo 20-21, 2012. Ito ang unang malaking pagtitipon ng mga gobyerno ng iba’t ibang bansa pagkatapos ng unang Rio Earth Summit noong 1992, dalawang dekada na ang nakalipas.
Nasa Rio de Janeiro ang ilan sa mga lider ng Kalikasan Partylist upang dalhin ang panawagan ng mamamayang Pilipino sa loob at at labas ng kumperensiya. Kabilang rito sina Quimpo at Clemente Bautista, Jr., ang kanilang presidente.