Larawan: Anibersaryo ng NDF ipinagdiwang sa iglap-rali

April 25, 2012

Sa isang lightning rally sa Ylaya at Recto Avenue sa Divisoria, Manila, ipinagdiwang ng Makabayang Kawaning Pilipino, rebolusyonaryong organisasyon ng mga kawani, ang ika-39 anibersaryo ng National Democratic Front (NDF). Paliwanag nila, sa pamamagitan lamang ng "demokratikong rebolusyon ng bayan" mawawakasan ang pagsasamantala ng iilan sa malawak na bilang ng maralitang mamamayang Pilipino. (Kontribusyon)

Sa isang lightning rally sa Ylaya at Recto Avenue sa Divisoria, Manila, ipinagdiwang ng Makabayang Kawaning Pilipino, rebolusyonaryong organisasyon ng mga kawani, ang ika-39 anibersaryo ng National Democratic Front (NDF) noong Abril 24. Paliwanag nila, sa pamamagitan lamang ng "demokratikong rebolusyon ng bayan" mawawakasan ang pagsasamantala ng iilan sa malawak na bilang ng maralitang mamamayang Pilipino. (Kontribusyon)

Bitbit ng mga miyembro ng MKP ang larawan ni Gregorio "Ka Roger" Rosal, ang dating tagapagsalita ng Partido Komunista ng Pilipinas na pumanw noong nakaraang taon. Hinimok ng KMP ang mga mamamayan na sumuporta at lumahok sa armadong pakikibaka sa kanayunan laban umano sa naghaharing sistema sa bansa. (Kontribusyon)

Bitbit ng mga miyembro ng MKP ang larawan ni Gregorio "Ka Roger" Rosal, ang dating tagapagsalita ng Partido Komunista ng Pilipinas na pumanw noong nakaraang taon. Hinimok ng KMP ang mga mamamayan na sumuporta at lumahok sa armadong pakikibaka sa kanayunan laban umano sa naghaharing sistema sa bansa. (Kontribusyon)