Ang China, US, Scarborough at Balikatan

April 17, 2012

Aerial photo ng Scarborough Shoal (Wikimedia Commons/NASA)

Aerial photo ng Scarborough Shoal (Wikimedia Commons/NASA)

Madalas naitatanong kung bakit wala tayong protesta ngayon laban sa incursion ng Chinese fishing vessels at maritime surveillance ships sa Scarborough Shoal at bakit daw sa US lang nakatuon ang protesta ng Kaliwa. Ang katunayan niyan ay maaga pa lang nagpahayag na ang Bayan (Bagong Alyansang Makabayan) laban sa Chinese incursion sa Scarborough Shoal at nanawagan din sa PH government na igiit ang soberanya ng Pilipinas. Naghain na rin ng resolusyon ang progresibong partylist groups para imbestigahan ang naturang incursion sa teritoryo ng Pilipinas.

Pero sa pagitan ng China at US, di hamak na mas malala, mas masaklaw at mas mapanganib ang ginagawa ng US sa ating bansa. Hindi lang incursion sa teritoryo ng bansa ang ginagawa ng US. Nais ng US ang permanenteng presensyang militar sa ating bansa. Nais ng US na gawing military outpost ang hindi lang isa kundi maraming bahagi ng bansa, mula Luzon hanggang Mindanao. Ginagawa ng US na isang laboratoryo ang Pilipinas para sa counterinsurgency operations nito, kabilang ang paggamit ng drones. Ginagamit din ng mga tropang Kano ang Pilipinas para sa mga notoryus na “rest and recreation” activities. At gagamitin din ang Pilipinas bilang lunsaran ng mga operasyong interbensyon ng US sa rehiyon.

Sa usapin ng dispute sa China, umiiral na ang mga hakbangin ng gobyerno para hanapan ng diplomatikong solusyon ang usapin. Marami na ngang ahensya ang pinapakilos sa isyung ito. Pero sa usapin ng US troops at VFA, kapansin-pansing walang makabuluhang aksyong ginagawa ang gobyerno para tugunan ang mga isyung pang-soberanya. Kabaligtaran pa, nanghikayat pa ang gobyerno ng dagdag na sundalong Kano at ibinubukas pa ng Pilipinas sa ibayong paglabag ng soberanya.

Walang pasubali, tutol tayo sa incursions ng China at paglabag sa soberanya ng Pilipinas.  Tutol tayo sa anumang “bullying” at paggamit ng pwersang militar sa usapin ng territorial dispute. Pero dagdag pa dito, kailangang mas pursigido nating tutulan itong balak ng US na magmistulang base militar muli ang buong Pilipinas. Di dapat payagan ang US na gamitin ang isyu ng South China/West Philippine Sea para bigyang katwiran ang plano nitong magdagdag ng tropang Kano sa Pilipinas. Di dapat manghimasok sa usaping ito ang US. Isang malaking pagkakamali na isiping magkapareho ang interes ng US ang Pilipinas pagdating sa territorial disputes. Layon lang ng US na maisulong ang imperyalistang agenda nito na makapaghari sa rehiyong Asya, bagay na hindi naman alinsunod sa pambansang interes ng Pilipinas.

Tropang Kano sa Pilipinas. (PW File Photo)

Tropang Kano sa Pilipinas. (PW File Photo)

Ang usapin sa Scarborough Shoal at Spratlys ay mga dispute sa pagitan ng mga bansang naggigiit ng territorial claims. Diplomatiko ang pangunahing paraan ng pagresolba sa isyu. Samantala, ang usapin naman ng US troops at VFA ay pagsiskap ng isang imperyalistang bansa na ituring tayong tila isa pa ring kolonya nito. Pulitikal na pakikibaka ang pangunahing paraan ng resolusyon sa isyu. Kung susuriin ng mas malalim, talagang magkaiba ang pinagmumulan ng dalawang usapin at magkaiba ang paraan ng pagtugon.

Higit na nangangailangan ng kagyat na aksyong protesta ang usapin ng US troops at VFA dahil sa saklaw ng isyu at sa tindi ng paglabag sa soberanya ng bansa. Aminado ang mga progresibo na ito ngayon ang pangunahing pinagtutuuan ng mga pagkilos. Pero habang nangyayari ito, matamang babantayan natin ang developments sa usapin ng China at dun ibabatay ang anumang magiging susunod na hakbangin.

___

Si Renato Reyes Jr. ay pangkalahatang kalihim ng Bagong Alyansang Makabayan (Bayan). Unang lumabas ang komentaryong ito sa kanyang blog.