Walang saya para sa mga obrero ng Coca-cola

March 19, 2012

Happiness for Coke Workers in the Philippines from mayday multimedia philippines on Vimeo.

Taliwas sa ipinagmamalaking islogang “100 Years of Spreading Happiness” ng Coca-cola, malungkot, at hindi masaya, ang mga manggagawang Pilipino ng multinasyunal na kompanya ng softdrinks.

Tumatanggi ang Coca-cola Philippines Inc. na magbigay ng dagdag sahod at iba pang benepisyo sa pamamagitan ng pag-atake sa karapatan ng mga manggagawa sa Collective Bargaining Agreement (CBA) at pagtungo sa kontraktuwalisasyon, paglalahad ng mga unyon ng manggagawa ng Coca-cola sa isang press conference kamakailan.

Sa kanilang CBA, ipinipilit umano ng manedsment ng Coca-cola ang bagong iskema na tinaguriang 3P. Sa ilalim ng 3P, dadaan sa appraisal o ebalwasyon ang bawat manggagawa kada dalawang buwan batay sa kanilang presence, performance at participation. Ang ebalwasyon na ito ang magiging batayan ng anumang dagdag sahod at mga benepisyo na kanilang matatanggap. Gayundin, maaaring matanggal ang sinumang manggagawa na hindi pumasa sa 3P.

Walang saya sa Coca-cola? Tinututulan ng mga manggagawa ng Coca-Cola ang kontraktuwalisasyon, pagbarat sa sahod at pagdurog sa unyon sa bagong iskema ng manedsment na 3P. (Macky Macaspac)

“Mahigpit naming tinutulan at kinukondena itong iskema ng individual performance-based appraisal na ipinipilit sa amin ng Coca-cola Philippines Inc.,” sabi ni Alfredo Maranon, tagapangulo ng San Fernando Coca-cola Rank and File Union (Sacoru).

Ayon kay Maranon, magdudulot ang 3P ng kawalang seguridad sa trabaho, pagbarat sa sahod, at pagbuwag sa kanilang mga unyon. “Paraan ito ng kompanya upang maisagawa ang malawakang tanggalan sa hanay namin at pagdurog sa aming mga unyon,” ayon sa lider-manggagawa.

Inilahad ng Sacoru na tinanggal na ang dalawang pangulo ng magkahiwalay na unyon sa planta ng Coca-cola sa Meycauyan at Ilocos matapos pumayag sa iskemang 3P.  “Paano na ang mga manggagawa sa mga plantang ito? Parang wala na rin ang unyon dahil inalis ang pangulo nila,” sabi ni Maranon.

Mayroong 45 na unyon sa loob ng mga planta ng Coca-cola na nakakalat sa buong Pilipinas.

“Kung tatanggapin namin itong 3P sa aming CBA, maaring ito na ang huli naming CBA,” ayon naman kay Faustino Aguillon Jr., tagapangulo  ng United Coca-Cola Workers Union (UCCWU) sa planta ng Coca-cola sa Imus, Cavite.

Paglalahad ni Aguillon, isa-isang kinakausap ng manedsment ng kompanya ang mga manggagawa at hinihikayat na tanggapin ang alok na 3P. “Tinatakot nila ang mga lider at manggagawa. Kung hindi raw namin tanggapin ang 3P, magreresulta ito sa pagkalugi at pagsasara ng kompanya,” aniya. Sinasabi rin umano ng manedsment na kapag tinanggap nila ang 3P, lalago at uunlad ang kompanya. “Totoo ito, magkakamal sila ng napakalaking tubo dahil kaming mga manggagawa ang isasakripisyo, tatanggalan kami ng karapatan at benepisyo,” sabi ni Aguillon.

Apat na taon na umanong hindi nakakatanggap ng anumang bonus ang mga manggagawa ng Coca-cola.

Sa kasalukuyan, deadlock ang negosasyon sa  CBA ng Sacoru samantalang hindi naman umuusad ang negosasyon ng UCCWU.

“Ang tunguhin ng Coca-cola Philippines ay outsourcing o kontraktuwalisasyon,” sabi naman ni Yolito Fadriquelan, tagapangulo ng Ilaw at Buklod ng Manggagawa-Kilusang Mayo Uno (IBM-KMU), isang pederasyon kung saan nakapaloob ang mga unyon ng Coca-cola.

Laganap na sa malalaking kompanya, pabrika at planta ang kontraktuwalisasyon, at unti-unti nang ipinatutupad ng Coca-cola.

Nananawagan ang IBM-KMU sa publiko na suportahan ang mga manggagawa ng Coca-cola sa kanilang laban sa nakaambang kontraktuwalisasyon. “Mahalaga ang imahe sa isang kompanya tulad ng Coca-cola.  Mahalaga din na makita ng mga tao ang pagtrato ng Coca-cola sa kanyang mga manggagawa,” ani Fadriquelan.

Hinikayat ng mga manggagawa ng Coca-Cola ang mga tao na panoorin at palaganapin ang bidyo  hinggil sa kanilang kalagayan, at sumulat sa manedsment ng kompanya para itigil ang 3P.