First Quarter Storm ginunita ng mga beterano, kabataang aktibista

February 1, 2012

Martsa ng mga kabataan at beteranong aktibista bilang paggunita sa makasaysayang First Quarter Storm ng 1970. (Pher Pasion)

Martsa ng mga kabataan at beteranong aktibista bilang paggunita sa makasaysayang First Quarter Storm ng 1970. (Pher Pasion)

Maria Lorena Barros, Emmanuel Lacaba, Rizalina Ilagan, Edgar Jopson, Remberto De La Paz, Juan Escandor, Santiago Arce, Liliosa Hilao, Abraham Sarmiento Jr.

Ilan lamang sila sa mga pinili ang daan ng paglaban para sa bayan noong panahon ng diktadurang Marcos. Ilan din sila sa maraming kabataang naging kalahok sa isang makasaysayang yugto ng pag-aalsa at radikal na pakikilahok sa pagbabago ng lipunang Pilipino, na tinaguriang First Quarter Storm (FQS) o Sigwa ng Unang Kuwarto noong 1970.

Ginunita ang ika-42 anibersaryo ng naturang yugto sa kasaysayan, sa serye ng mga pagtitipon, programa at martsa ng mga kalahok nito at panibagong mga aktibista sa Unibersidad ng Pilipinas-Diliman hanggang Bantayog ng mga Bayani sa pangunguna ng Anakbayan, First Quarter Storm Movement at Congress of Teachers/Educators for Nationalism and Democracy (Contend) – UP.

“Ang kadena ng napakaingay na kaganapan na sumaklob sa FQS ay nag-iwan ng isang permanenteng marka sa kasaysayan ng bansa. At hindi lamang isang marka, ngunit ang isang patuloy na epekto sa pampulitikang buhay ng bansa, kung saan ay dapat natin pakasaliksikin sa bawat sandali,” sabi ni Satur Ocampo, isa sa mga kilalang aktibista mula pa noong panahon ng FQS at ang sumunod na diktadura ni Ferdinand Marcos.

Si Ocampo ang panauhing pandangal sa nasabing porum. Isa siya sa  mga kilalang personahe na nakipaglaban, nakulong at natortyur sa paglilingkod sa bayan.

Isinalaysay ni Ocampo ang mga ganapan noong magsimula ang FQS at ang mga banggaan sa pagitan ng mga konserbatibo (Social Democrats o SocDem) at mga radikal. Isinalaysay din ng dating kongresista ang mga aral ng FQS at kung ano ang kahalagahang naiambag nito sa lumalabang sambayanan.

“Ang pinakamalaking ambag ng FQS sa pulitika ng bansa ay nagluwal ito ng pinakamatatalino at pinakamahuhusay na kadre at aktibista sa pambansang-demokratikong kilusang lihim at maging sa hayag,” ani Ocampo.

Kabataang tagapagmana

Sa pagtatagpo ng mga henerasyon na nagpapatuloy ng diwa ng FQS, sinabi ni Bonifacio Ilagan, tagapangulo ng First Quarter Storm Movement, na nasa balikat ng kabataan hindi lamang ang mga aral kundi ang paninindigan ng FQS.

Para kay Prop. Choy Pangilinan ng College of Mass Communication, malaki ang papel ng kabataan bilang muog ng pagpapatibay ng pakikibaka. Ang pakikipag-ugnay sa mga manggagawa at magsasaka.

Nagbigay naman ng sariling pananaw at obserbasyon ang mga kabataan sa pangunguna ni Kabataan Rep. Raymond Palatino. Aniya, maraming mga aral ang maaaring mapulot sa naturang makasaysayang yugto. Isa sa mga gintong aral na mapupulot mula sa FQS ay hindi magiging mapagpalayang sektor ang kabataan kung hindi aanib sa iba pang aping sektor ng lipunan.

“Nauna nang naituro sa atin ng FQS na hindi lamang presidente ang dapat palitan kundi ang sistema,” dagdag ni Palatino.

“Saklot pa rin tayo ng dayuhan, naghahari ang iilan at naghihirap pa rin ang mga mamamayan. Subalit hindi habang buhay tatangu-tango na lamang ang mga mamamayan,” sabi ni Vencer Crisostomo ng Anakbayan.

Ayon kay Crisostomo, ang FQS ay nananatiling tanong sa mga kabataan at patuloy na tinatanganan ng mga kabataan.

“Hindi lamang paglagpas sa bakod ng edukasyon ang FQS kundi isang tugon sa pagbabagong panlipunan,” dagdag ni Pangilinan.

Sa pagpapatuloy ng Sigwa

Lumipas ang mga taon at dekada, may mga nagbago ng prinsipyo. May yumakap sa paninindigan at may mga tumangan ng pinakamataas na paglaban sa kabila ng mga sumuko at piniling manatili sa kumportableng posisyon ng lipunan.

Ayon kay Ilagan, nananatili ang katumpakan ng FQS sa ating panahon.  Aniya, kahit paano pa pagtakpan o pagandahin ang mga termino nananatili itong imperyalismo, pyudalismo at burukrata kapitalismo ang ugat ng kahirapan ng bayan.

Para kay Ocampo, kahit gaano mang karaming tao, o maaaring magandang bilang ng tao, na tinitignan ang patuloy na halaga nito sa ating bayan o tunguhin upang maisakatuparan ang mga mithiin nito, ang pambansang-demokratikong reolusyon ay hindi maitatatwang buhay.

“Sa paggunita natin ng ika-42 na anibersaryo ng First Quarter Storm, ating pasinungalingan ang pagtingin ng iba na ito ay isang bagay na lang para gunitain at babalikan. Bagkus ating ihayag na ang FQS bilang isang mahabang panahon na kaganapan ang epekto at bisa kung patuloy at mas matindi ang pagdaloy mga dugong nagpatuloy sa pambansang-demokratikong pakikibaka na rebolusyonaryo,” dagdag ni Ocampo.

“Ang FQS ay ang inspirasyon at deklarasyon na hindi lahat ng panahon ay panahon ng pagtitiis. May panahon para sa pagtutuos,” ayon kay Crisostomo.

“Tayo pa rin ang First Quarter Storm dahil sama-sama tayong magpapatuloy,” sabi naman ni Prop. Sarah Raymundo ng UP Diliman.