‘Ulat ng ILO, patunay sa abang lagay ng empleyo sa PH’

January 25, 2012

Patunay ang ulat ng International Labor Organization (ILO) na “napakasama” ang kalagayan ng empleyo sa bansa.

Ito ang pahayag ng Kilusang Mayo Uno (KMU), sentro ng militanteng unyonismo sa Pilipinas, matapos maglabas ang ILO ng ulat na “Global Employment Trends 2012: Preventing a deeper jobs crisis.” Sa ulat na ito, sinabi ng ILO na nahaharap ang buong mundo sa hamon na makalikha ng 600 milyong empleyo sa susunod na dekada.

“Pinagtibay lamang ng pinakahuling ulat ng ILO ang malungkot na katotohanan hinggil sa kalagayan ng empleyo sa bansa. Muli din nitong kinukuwestiyon ang pahayag ng administrasyong Aquino na bumaba ang bilang ng walang trabaho nitong 2011,” ayon sa KMU.

Ayon sa KMU, nagpapahiwatig ang ulat na apat sa sampung manggagawang Pilipino ang nalalagay sa alanganin ang kanilang mga trabaho (vulnerable employment).

“The world must rise to the urgent challenge of creating 600 million productive jobs over the next decade, which would still leave 900 million workers living with their families below the US$2 a day poverty line, largely in developing countries,” ayon sa ulat.

Ipinapakita rin ng ulat ng ILO na walang pag-unlad at lumalala ang global job creation sa buong mundo. Sa pagtaya ng grupo, kung hindi maiibsan ang pagbulusok ng mga ekonomiya sa buong mundo dulot ng krisis pampinansiya, aabot sa 206 milyon ang mawawalan ng trabaho o higit pa pagsapit ng taong 2016.

Sinabi pa ng KMU na pinabulaanan sa ulat ng ILO ang pag-anunsiyo ng gobyerno na bumaba ang bilang ng mga walang trabaho noong 2011.

Pinabulaanan ng ILO ang pahayag ng gobyerno na lumiliit ang bilang ng walang empleyo sa bansa, ayon sa KMU. Ayon sa Bureau of Labor and Employment Statistics (BLES), may average na pitong porsiyentong kawalan ng trabaho sa bansa noong 2011 – bumaba mula sa 7.4 porsiyento noong 2010.

Pero karamihan sa nalikhang trabaho ay “low quality jobs”, ayon sa KMU. “Low quality jobs ang nagpaganda sa datos ng unemployement (ng administrasyong Aquino),” ani Roger Soluta, pangkalahatang kalihim ng KMU.

Large number of workers who are in poor quality and low-paid jobs, with intermittent and insecure work arrangements and poor working conditions,” patungkol naman ng ILO sa kalagayan ng mga manggagawa sa Pilipinas.

Sinabi ni Soluta na ang ulat ng ILO ay nagpapakita ng bulnerabilidad ng mga manggagawa sa bansa. “Isinuma ng terminong ‘bulnerable’ ang klase ng empleyong inilalako ng gobyernong Aquino,” aniya.

Ayon sa lider manggagawa, 2/5 lamang ng sa tamang cost of living allowance ng isang pamilya na may anim na miyembro, ang tinatatanggap na minimum wage ng mga manggagawang Pilipino.

Idinagdag pa ni Soluta na ipinapatupad ng mga employer ang kontraktuwalisasyon na lalong nagpapaliit sa sahod, nagbabawal sa pag-uunyon at pagtanggal sa mga manggagawa sa anumang oras. “Malaganap na ipinatupad ang kontratuwalisasyon noong isang taon,” sabi ni Soluta.

Dagdag pa ni Soluta, sa kabila ng maliit na sahod, nagtatrabaho ang mga manggagawa sa mga pinaka-delikado, mahirap at mapanganib sa kalusugan na mga industirya tulad ng pagmimina, konstruksiyon at pagawaan ng barko.

“Ito ang mga pangunahing nilalaman ng Philippine Labor ang Employment Plan 2011-2016 ni Pangulong Aquino,” aniya.

Iginiit ng KMU ang kanilang panawagan sa administrasyong Aquino na magbigay ng disenteng trabaho at makabuluhang dagdag-sahod, ibasura sa kontraktuwalisasyon at respetuhin ang batayang karapatan ng mga manggagawa.