Kawani sa kalusugan, umalma sa pagkaltas sa benepisyo

January 27, 2012

Aksiyong protesta ng mga manggagawang pangkalusugan sa ilalim ng Alliance of Health Workers, sa harap ng Philippine Heart Center sa Quezon City. (Pher Pasion)

Aksiyong protesta ng mga manggagawang pangkalusugan sa ilalim ng Alliance of Health Workers, sa harap ng Philippine Heart Center sa Quezon City. (Pher Pasion)

“Kulang na nga, binawasan pa!”

Ito ang sigaw ni Jossel Ebesate, pambansang tagapangulo ng Alliance of Health Workers at punong nars sa Philippine General Hospital, kasama ang iba pang kawani sa kalusugan na nagrali sa gitna ng init ng tanghali, para tutulan ang pagkaltas sa kanilang benepisyo sa harap ng Philippine Heart Center (PHC).

Nagsimulang lumabas ang mga kawani ng PHC dakong alas-12 ng tanghali kasama ang iba pang kawani sa iba’t ibang ospital sa Maynila sa ilalim ng Alliance of Health Workers (AHW) upang tutulan ang Department of Health Memorandum Order No. 2012-0002 na naglalayong “i-adjust” ang kanilang benepisyo sa labahin at subsistence allowance o pantawid-buhay.

Ika-11 ng Enero ng taong ito inilabas ng Department of Health ang HMO No. 2012-0002 na naglalayong bawasan ang alawans sa labahin ng P130 kada buwan mula P150 at P30 para sa subsistence allowance kada araw ng paggawa mula P50.

Ayon kay Robert Mendoza, pangkalahatang kalihim ng AHW, nasa Magna Carta of Public Health Workers ( Republic Act 7305) at hindi maaaring galawin ang nasabing mga alawans na nababawasan sa HMO No. 2012-0002.

Labis na ikinagagalit ng mga manggagawang pangkalusugan ang Memorandum Order No. 2012-0002 ng Department of Health, na kumakaltas sa kanilang mga benepisyo, na anila'y simula't sapul ay kulang na kulang na nga. (Pher Pasion)

Labis na ikinagagalit ng mga manggagawang pangkalusugan ang Memorandum Order No. 2012-0002 ng Department of Health, na kumakaltas sa kanilang mga benepisyo, na anila'y simula't sapul ay kulang na kulang na nga. (Pher Pasion)

“Nakakalungkot isiping ang DOH na dapat nagbibigay ng tamang benepisyo sa mga kawani sa kalusugan ay siya pang unti-unting pumapatay sa mga kawani sa kalusugan,” dagdag ni Mendoza.

Ayon naman kay Ebesate, “pinagtaksilan” ng administrasyong Aquino ang kawalang pag-aalala nito sa mga mamamayan nang aprubahan nito ang badyet para sa 2012 kung saan napakaliit ang inilaan sa kalusugan at binawasan pa ang aming mga benepisyo.

“Ayaw ng gobyerno na magbigay ng libreng serbisyong pangkalusugan sa mga Pilipino dahil sa pagpapatupad nito ng mga neoliberal na polisiya,” sabi ni Mendoza.

Malinaw, ani Mendoza, na hakbang ito ni Aquino sa pagsasapribado ng mga pampublikong serbisyo gaya ng mga ospital sa pamamagitan ng pagkaltas nito sa badyet. Isa na rito ang pagtatanggal ng Maintenance and Other Operating Expenditures o MOOE sa taong 2014 at Personal Services (PS) sa taong 2020 dahil sa Public-Private Partnership ni Aquino, ani Mendoza.

“Kaya napipilitan ang pampublikong mga ospital na magtaas ng singil at maningil sa dating mga libreng serbisyo sa kalusugan na naglalayo sa mga mamamayan sa kanilang karapatan sa serbisyong pangkalusugan,” dagdag ni Mendoza.

Sinabi pa niya na sa halip na bawasan ang mga benepisyo ng mga kawani sa kalusugan, dapat umanong maglaan ng mas mataas na pondo ang gobyerno para madagdagan ang badyet sa kalusugan at gayundin sa benepisyo ng mga kawani.

“Sa ganitong paraan, mas maeenganyo natin ang mas maraming manggagawang pangkalusugan na maglingkod sa ating mga kababayan at magkaroon ng mas magandang serbisyo sa aming mga pasyente,” dagdag ni Ebesate.

Kasama sa nasabing pagkilos ang iba’t ibang ospital sa Metro Manila gaya ng San Lazaro Hospital, Jose Reyes Hospital, Tondo Medical Center, Lung Center, National Center for Mental Health at All UP Workers’ Union.