Larawan: Karapatan ng LGBT, ipinagdiwang sa Pride March

December 4, 2011

Nagaganap taun-taon tuwing Disyembre ang Pride March, isang martsa ng mga miyembro ng komunidad ng LGBT (Lesbians, Gays, Bisexuals & Transgender) ang isinasagawa. Ipinagdiriwang ng martsa ang karapatan ng LGBT sa kabila ng banta ng diskriminasyon, at pandarahas sa isang lipunang katulad ng Pilipinas.

Isinagawa ang Pride March ngayong taong ito sa Remedios Circle sa Malate, Manila.

Iba't ibang kulay ng bahaghari ang simbolo sa komunidad ng LGBT at sa paggiit nila ng pantay na karapatan, anumang seksuwal na oryentasyon ang pinili mo o mayroon ka. (KR Guda)

Iba't ibang kulay ng bahaghari ang simbolo sa komunidad ng LGBT at sa paggiit nila ng pantay na karapatan, anumang seksuwal na oryentasyon ang pinili mo o mayroon ka. (KR Guda)

Nagsimula sa Remedios Circle, nagmartsa paikot sa Malate ang tinatayang mahigit 1,000 katao na may dalang mga plakard, makukulay na kostyum at kung anu-anong gimik na nagpapakita ng pagkamalikhain ng mga miyembro ng komunidad ng LGBT. (KR Guda)

Nagsimula sa Remedios Circle, nagmartsa paikot sa Malate ang tinatayang mahigit 1,000 katao na may dalang mga plakard, makukulay na kostyum at kung anu-anong gimik na nagpapakita ng pagkamalikhain ng mga miyembro ng komunidad ng LGBT. (KR Guda)

Militante pero mapayapa. (KR Guda)

Militante pero mapayapa. (KR Guda)

Makukulay na damit o kostyum ng mga nagmartsa sa Pride March. (KR Guda)

Makukulay na damit o kostyum ng mga nagmartsa sa Pride March. (KR Guda)

Kasama sa nagmartsa si Fr. Richard Mickley ng Metropolitan Community Church, isang independiyenteng simbahan na kumakalinga sa karapatan ng mga miyembro ng LGBT community sa relihiyon. (KR Guda)

Kasama sa nagmartsa si Fr. Richard Mickley ng Metropolitan Community Church, isang independiyenteng simbahan na kumakalinga sa karapatan ng mga miyembro ng LGBT community sa relihiyon. (KR Guda)

Isa sa mga pundamentalistang Kristiyano na nasa tabi ng kalsada tuwing nagaganap ang Pride March. (KR Guda)

Isa sa mga pundamentalistang Kristiyano na nasa tabi ng kalsada tuwing nagaganap ang Pride March. (KR Guda)

Maliban sa pagmartsa para sa kanilang mga karapatan, pagkakataon din ang Pride March para rumampa, magpakita ng kanilang pagkamalikhain at magpakita ng pisikal na kagandahan. (KR Guda)

Maliban sa pagmartsa para sa kanilang mga karapatan, pagkakataon din ang Pride March para rumampa, magpakita ng kanilang pagkamalikhain at magpakita ng pisikal na kagandahan. (KR Guda)

Nakiisa sa Pride March ang tanyag na sikolohista at sex therapist na si Margarita Holmes (kaliwa). (KR Guda)

Nakiisa sa Pride March ang tanyag na sikolohista at sex therapist na si Margarita Holmes (kaliwa). (KR Guda)

Nakipagsagutan sa isang pundamentalistang Kristiyano si Danton Remoto ng Ladlad Party-list. (KR Guda)

Nakipagsagutan sa isang pundamentalistang Kristiyano si Danton Remoto ng Ladlad Party-list. (KR Guda)

"Pantay na karapatan, ngayon na!" (KR Guda)

"Pantay na karapatan, ngayon na!" (KR Guda)

Nakipag-away ang isang aktibistang LGBT sa mga Kristiyanong pundamentalista sa tabi ng kalsada sa Malate. (KR Guda)

Nakipag-away ang isang aktibistang LGBT sa mga Kristiyanong pundamentalista sa tabi ng kalsada sa Malate. (KR Guda)

Nakilahok ang progresibong mga organisasyon tulad ng Gabriela sa Pride March. Itinutulak nila ang panukalang batas ng Bayan Muna sa Kamara na Anti-Discrimination Bill, o House Bill 1483. (KR Guda)

Nakilahok ang progresibong mga organisasyon tulad ng Gabriela sa Pride March. Itinutulak nila ang panukalang batas ng Bayan Muna sa Kamara na Anti-Discrimination Bill, o House Bill 1483. (KR Guda)

Nakipaglitrato ba ang mga bading sa harap ng mga pundamentalista. (KR Guda)

Nakipaglitrato ba ang mga bading sa harap ng mga pundamentalista. (KR Guda)

Mga batang tagapagtambol. (KR Guda)

Mga batang tagapagtambol. (KR Guda)

(KR Guda)

Sa kabila ng matinding diskrimasyon at pandarahas, patuloy na iginigiit nila ang kanilang karapatan. (KR Guda)