Sama-samang paglinis sa ilog

October 27, 2011

Sama-samang nililinisan ng waterlily ng mga miyembro ng komunidad ang ilog ng San Simon sa Pampanga para mas makadaloy ang tubig at maiwasan ang matinding pagbaha sa lugar. Walang tulong sa gobyerno, kung kaya sila-sila na lamang ang gumagawa ng paraan para mapigilan ang baha kung dumating man ang susunod na bagyo. (Boy Bagwis)

Sama-samang nililinisan ng waterlily ng mga miyembro ng komunidad ang ilog ng San Simon sa Pampanga para mas makadaloy ang tubig at maiwasan ang matinding pagbaha sa lugar. Walang tulong sa gobyerno, kung kaya sila-sila na lamang ang gumagawa ng paraan para mapigilan ang baha kung dumating man ang susunod na bagyo. (Boy Bagwis)