Larawan: Anibersaryo ng rebolusyonaryong alyansang NDF ipinagdiwang sa Maynila

April 26, 2011

Naglunsad ng lightning rally ang rebolusyonaryong kababaihang miyembro ng Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan o Makibaka, isang underground na organisasyon, sa Maynila. Ipinagdiwang nila ang ika-38 taong anibersaryo ng National Democratic Front o NDF, isang rebolusyonaryong alyansa ng mga organisasyong nagsusulong ng "digmaang bayan" laban sa kasalukuyang sistemang pulitikal at pang-ekonomiya sa bansa. (Boy Bagwis)

Naglunsad ng lightning rally ang rebolusyonaryong kababaihang miyembro ng Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan o Makibaka, isang underground na organisasyon, sa Maynila. Ipinagdiwang nila ang ika-38 taong anibersaryo ng National Democratic Front o NDF, isang rebolusyonaryong alyansa ng mga organisasyong nagsusulong ng "digmaang bayan" laban sa kasalukuyang sistemang pulitikal at pang-ekonomiya sa bansa. (Boy Bagwis)