Larawan: Rebolusyonaryong kawani, nagdiwang ng ika-42 anibersaryo ng NPA

March 28, 2011

Nagsagawa ng lightning rally ang mga miyembro ng underground na organisasyong Makabayang Kawaning Pilipino (MKP) sa Divisoria, Manila para ipagdiwang ang ika-42 anibersaryo ng New People's Army (NPA) na naglulunsad ng armadong pakikibaka sa bansa. Miyembrong organisasyon ng rebolusyonaryong alyansang National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ang MKP. (Boy Bagwis)

Nagsagawa ng lightning rally ang mga miyembro ng underground na organisasyong Makabayang Kawaning Pilipino (MKP) sa Divisoria, Manila para ipagdiwang ang ika-42 anibersaryo ng New People's Army (NPA) sa Marso 29 na naglulunsad ng armadong pakikibaka sa bansa. Miyembrong organisasyon ng rebolusyonaryong alyansang National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ang MKP. (Boy Bagwis)