Kabagang (tula)

June 27, 2010

Huling sulyap sa mga gusali, huling
sulyap sa mga dyip at bus, huling sulyap
sa mga tindera, takatak, kunduktor, magtataho,
huling sulyap sa mga galising aso.

Ang mga ito
ang itinago ko sa mga awang

ng aking kamuwangan—
mataimtim

gaya ng mga tarak sa aking balat
nang ako ay kuyugin
ng taumbayan. Ang aking kasalanan:

ang magnakaw ng mga lumang damit
sa sampayan ng aming kapitbahay.

Sabi nila, tumitira ako ng droga. Sabi nila,
wala akong kaluluwa. Sabi nila, anak ako
ng demonyo. Laki sa lola. Anak
sa pagkadalaga. Nilayasan ng ina. Nabarkada

nang maaga. Anong bigat ng kanilang

paratang. Anong bigat ng kanilang pagkamuhi
sa akin. Mapapansin mo ito sa angil
sa kanilang mukha, sa higpit
ng kanilang tangan sa kamaong akala mo masong
babasag ng bato, sa lutong ng hataw
gamit ang anumang kanilang nadampot sa pagsalakay

sa anumang bahaging matamaan sa aking
lalabimpituhing katawan. Para bang pasan-
pasan ko ang lahat ng paglabag sa mundo at nailagay
sa kanilang kamay ang hustisya.

Pingas ang aking nguso, warat ang aking mga labi,
nagsimula nang matutong ang dugo sa aking buhok,
gutay-gutay ang aking kamiseta. Nginangatngat ng lubid
ang aking mga braso. Nagsisimula nang mamanhid
ang aking mga kasu-kasuan. Hindi ko na maitapak
sa lupa ang nanlilimahid kong kaliwa’t kanang
talampakan dahil kasalukuyang

kinakaladkad ako ng taumbayan—isang nasukol
na daga ngunit ibinabalik sa kanyang lungga,
isang lungga na mapanghi, malibag, maanghot;
tamang-tama para sa isang dagang tulad ko,

ayon sa kanilang husga. Ayon sa kanilang husga,
walang puwesto rito ang mga heneral, asendero,
abugado, iyong mga nagpapatubo sa mga kapos,
iyong mga nagsasanla at nagbibili
ng hindi nila pag-aari, iyong mga nakikinabang
sa sugal, droga, pananalig, gayuma,
iyong mga nangangapital sa kasinungalingan.

Natimbog ako sa salang pagnanakaw
ng mga lumang damit at sila, silang aking
mga kabagang, kinakain nila ang buto
at laman ng aking mga kapitbahay, kinakain
ang kanilang mga anak, ang anak
ng kanilang mga anak, ang anak ng kanilang
magiging mga anak.