Chancellor ng UP Diliman, siningil sa pagpasok ng PNP sa kampus

December 4, 2009

Dalawang estudyante ang pinosasan ang tinangkang arestuhin sa marahas na dispersal ng PNP-Quezon City sa kilos-protesta sa UP Diliman. (Philippine Collegian)

Dalawang estudyante ang pinosasan ang tinangkang arestuhin sa marahas na dispersal ng PNP-Quezon City sa kilos-protesta sa UP Diliman. (Philippine Collegian)

Siningil ng komunidad ng University of the Philippines Diliman si Chancellor Sergio S. Cao na umano’y nagpatawag sa mga elemento ng Philippine National Police (PNP) sa Quezon City para kontrolin ang mga estudyante, guro, at istap na nagsagawa ng kilos-protesta laban sa nakaiskedyul na pagbisita sa kampus ni Pangulong Arroyo noong Dis. 2.

Ayon sa pahayag ng mga lider-estudyante, guro, at istap ng UP Diliman, iyon ang kauna-unahang pagkakataon simula noong Batas Militar na pinayagan ang PNP na makapasok sa kampus para sa crowd control.

Even during the height of Arroyo’s declaration of a state of national emergency in February 2006, there was no visible police presence in the campus in spite of the daily protests held in Diliman,” anila.

Kabilang sa mga pumirma ng pahayag sina Judy Taguiwalo, UP Faculty Regent; Charisse Bernadine Bañez,UP Student Regent; Rolando Tolentino, dekano ng College of Mass Communications; Noli Anoos, presidente ng All-UP Workers Union; Prof. Antonio Tinio ng Department of Filipino at tagapangulo ng Alliance of Concerned Teachers; Dr. Noli Reyes at Dr. Fidel Nemenzo ng Institute of Mathematics; Prop. Sarah Raymundo; at Jaque Eroles, bise-presidente ng University Student Council.

Sa marahas na pagbuwag sa nasabing kilos-protesta, hinambalos ng mga batuta ang mga estudyante, at ang dalawa’y pinosasan sa pagtatangkang arestuhin. Tatlong estudyante ang kinailangang isugod sa infirmary dahil sa natamong mga sugat.

Ito umano ang kauna-unahang pagkakataon, simula noong Batas Militar, na pinayagang makapasok ang PNP sa kampus para sa crowd control. (Philippine Collegian)

Ito umano ang kauna-unahang pagkakataon, simula noong Batas Militar, na pinayagang makapasok ang PNP sa kampus para sa crowd control. (Philippine Collegian)

Dahil sa insidente, hindi na sinipot ni Arroyo ang pagpapasinaya sa George Ty-Toyota Buildings ng Asian Center sa loob ng kampus.

Pinoprotesta ng mga estudyante at guro ang umano’y kawalan ng political will ng gobyernong Arroyo na usigin ang kaalyadong mga Ampatuan, pangunahing suspek sa masaker ng 57 katao sa Maguindanao.

Ayon sa pahayag ng komunidad ng UP, “responsable” si Cao sa marahas na pagbuwag sa kilos-protesta at kailangang managot, kasama ang mga miyembro ng PNP-Quezon City. Nanawagan ito sa administrasyon ng UP Diliman na panatilihin ang kampus bilang “santuwaryo ng malayang pahayag at asembliya.”