Tuloy ang pagtatanim ng mga magsasaka sa Hacienda Luisita

November 9, 2009

Hukot sila sa pagtatanim, pero taas-noo silang naninindigan para sa karapatan nila sa pagtatanim sa Hacienda Luisita. Sa kabila ng utos ng HLI Management na itigil nila ang pagtatanim, patuloy pa rin ang pagsasaka ng mga magsasaka sa lupaing itong dating pag-aari ng mga Cojuangco. Nalalapit na rin ang limang taong anibersaryo ng masaker dito ng mga welgista, noong Nob. 16, 2004. (KR Guda)

Hukot sila sa pagtatanim, pero taas-noo silang naninindigan para sa karapatan nila sa pagtatanim sa Hacienda Luisita. Sa kabila ng utos ng HLI Management na itigil nila ang pagtatanim, patuloy pa rin ang pagsasaka ng mga magsasaka sa lupaing itong dating pag-aari ng mga Cojuangco. Nalalapit na rin ang limang taong anibersaryo ng masaker dito ng mga welgista, noong Nob. 16, 2004. (KR Guda)