Pahaging sa responsableng blogging (Una sa dalawang bahagi)

October 25, 2009

Gaano na ba kalawak ang impluwensiya ng Internet sa Pilipinas? Ayon sa pinakahuling datos ng Internet World Stats (http://www.internetworldstats.com/asia.htm#ph), ang bilang ng mga Pilipinong gumagamit ng Internet ay umaabot na sa 24 milyon (Hunyo 2009).

Limitado man ang saklaw ng kasalukuyang naaabot ng Internet – 27 porsiyento lang ito ng kabuuang populasyong 88.6 milyon (National Statistics Office, Marso 2007) – hindi pa rin matatawaran ang kapangyarihan nito.

Ayon sa Universal McCann Report Wave 3 (Marso 2008), ang mga Pilipinong araw-araw o isang beses sa dalawang araw na gumagamit ng Internet ay umaabot sa 3.7 milyon. At alam mo bang sa bilang ng aktibong mga gumagamit ng Internet, 3.3 milyon (o 90 porsiyento) ay nagbabasa ng mga blog?

Sa kabila ng limitadong saklaw, lumalaki pa rin ang kapangyarihan ng Internet sa pangkalahatan at ng blogosphere sa partikular. Hindi ako makapaniwala sa isa pang datos na ibinigay ng Universal McCann: Tinatayang 2.3 milyong Pilipino ang may sariling blog!

Pabiro kong nabanggit sa isang pagtitipon ng mga Pilipinong blogger noong Setyembre na baka may kaugnayan ang 2.3 milyong Pilipinong blogger sa kawalan ng trabaho sa bansa. Ayon kasi sa Labor Force Survey noong Hulyo 2009, 2.9 milyong Pilipino ay walang trabaho. Siyempre’y nagtawanan ang marami sa pabiro kong paglalagay ng koneksiyon sa dalawa.

Pero ang tanong sa puntong ito: Ano kaya ang nagtutulak sa milyon-milyong Pilipino para gumawa ng sariling blog? Wala pang malinaw na komprehensibong pag-aaral tungkol sa gawi ng mga Pilipinong blogger. Kung pagbabatayan ang pag-aaral ng Technorati na State of the Blogosphere 2009, lumalabas na ang pagpapahayag at pagbabahagi ng kaalaman ay mga pangunahing dahilan: “Self-expression and sharing expertise continue to be the primary motivations for bloggers, and 70% of all respondents say that personal satisfaction is a way they measure the success of their blog… Blogs continue to be defined in a sense by the personal narrative, with 45% of all respondents (but only 12% of Pros) reporting that they blog about their ‘personal musings.’

Totoo kaya ang mga ito sa kaso ng Pilipinas? May limitasyon ang pag-aaral ng Technorati. Kahit na ang survey ay isinagawa sa 50 bansa, ang mga respondent ay mula lang sa Estados Unidos (48 porsiyento), European Union (26 porsiyento), Asya Pasipiko (10 porsiyento) at iba pa (16 porsiyento).

Hindi tuloy nakakagulat na ang pangkabuuang paglalarawan ng Technorati sa isang tipikal na blogger ay hindi masyadong akma sa kondisyon ng Pilipinas. Ayon sa pag-aaral nito, “Overall, bloggers are a highly educated and affluent group. Nearly half of all bloggers we surveyed have earned a graduate degree, and the majority have a household income of $75,000 per year or higher. As blogging is now firmly a part of the mainstream, we see that the average blogger has three or more blogs and has been blogging for two or more years. We are also noticing an ever-increasing overlap between blogging and mainstream media.”

Sa usapin pa lang ng taunang kita ng isang pamilya, madaling sabihing masyadong mataas ang $75,000 o P3.5 milyon bilang karaniwang taunang kita ng pamilya ng mga Pilipinong blogger. Ayon sa 2006 Family Income and Expenditure Survey (FIES) ng NSO, ang karaniwang taunang kita ng pamilya (average annual family income) ay P173,000 o $3,681. Kahit ang mga pamilyang nabibilang sa 10 porsiyento ng mga nakaaangat sa Pilipinas (10th decile) ay tinatayang P622,000 o $13,324 lang ang karaniwang taunang kita.

Maaaring may bahid ng katotohanan ang karaniwang taunang kitang P173,000 dahil nangangahulugan ito ng buwanang kitang P14,416 para sa isang pamilya. Pero totoo bang mababa sa isang milyong piso ang taunang kita ng mayayamang pamilya sa Pilipinas.