Baha: tubo bago tao

October 14, 2009

Ipinapakita ng nasisiwalat na mga datos tungkol sa pananagutan ng San Roque Multi-Purpose Project (SRMP) sa pagbabaha sa Pangasinan na nanaig ang tubo sa kaligtasan ng publiko. Malinaw na nag-ipon ng tubig ang SRMP sa dam kahit pa umabot na ang tubig sa antas na kritikal dahil mas pinahalagahan nito ang paglikom ng kuryente kaysa pagkontrol sa baha.

Wastong tinukoy ni Socrates Paat ng Hydrometereological Division ng Pag-asa ang islogan ng mga pribadong entidad kaugnay ng pangangasiwa sa mga dam: “Ang tubig ay pera.” Ang nakikita natin ngayon, sa Pangasinan at iba pang lugar, ay ang kalunus-lunos na epekto ng ganitong pag-iisip. Alkansya ang tingin ng SRMP sa dam, kaya nag-ipon dito nang nag-ipon.

Hindi lang wasto ang pagsasampa ng class suit laban sa SRMP – kailangan ito. Ganoon din ang pag-dekomisyon sa San Roque Dam. Pero dapat ding sisihin ang patakarang pribatisasyon ng gobyerno sa paglalagay ng kaligtasan ng publiko sa kamay ng mga korporasyong mas nagpapahalaga sa tubo kaysa sa tao. Sanhi rin ang pribatisasyon ng pagkalunod at pagkamatay ng mga tao.

Tubo rin ang pangunahing motibo sa iba pang sanhi ng pagbaha sa Luzon. Bukod sa idinulot nila ang huling pagbaha, ano ang pagkakatulad ng pagmimina, pagku-quarry, pagkalbo sa kabundukan at walang kaplanu-planong urban “development”? Lahat sila, itinulak ng makitid na paghahabol sa tubo, at hinikayat ng gobyernong may kriminal na kapabayaan sa mga naganap.

Elmer “Bong” Labog
Tagapangulo
Kilusang Mayo Uno (KMU)