Mensahe ng pakikiisa mula sa Custodial Center, Camp Crame

September 21, 2009

Kaming mga bilanggong pulitikal sa Kampo Crame ay mahigpit na nakikiisa at mainit na sumusuporta sa kagyat na panawagan ng mga biktima ng batas militar na ipasa na ng ating mga mambabatas ang panukalang batas ukol sa Hustisya at Indemnipikasyon para sa mga biktima ng Martial Law.

Mahigit na sa labing-walong taon mula nang ibaba ang bantog na desisyon ng isang korte sa Estados Unidos ang pagkakaloob ng hustisya sa 9,539 biktima nang batas militar ni Marcos kaalinsabay ang pagbabayad para sa exemplary damages na $1.2 Bilyon at compensatory damages na $776 Milyon para sa mga biktima.

Subalit hanggang sa ngayon ay wala pang batas na magsasakatuparan nito. Ito ang matagal nang pananagutan ng gobyerno ng Pilipinas para matumbasan ang desisyon ng nasabing korte sa Estados Unidos at nang magawaran ng hustisya ang mga biktima ng batas militar.

Lalo pang lumabo ang paghahangad na ito sa ilalim ng pasistang rehimeng US-Arroyo na naging mas masahol pa sa pasistang diktadurang Marcos sa paglabag sa mga karapatang pantao.

Magkaganoon pa man, ang ating pakikibaka para sa hustisya ay walang kapaguran. Hindi natin tatantanan ang pagsususlong sa adhikaing ito. Hindi natin papayagang maulit ang martial law at ang mga kabangisan nito.

Tanging ang pagkakamit natin ng tunay na katarungang panlipunan ang magdudulot ng tunay na kapayapaan at kaunlaran ng bayan!

Kagyat na ipasa ang House Bill 3756 na pinangungunahan ng House Committee on Justice and Human Rights!

Itigil ang tortyur, ilegal na pang-aaresto at detensiyon!

Itigil ang extra-judicial na pamamaslang at sapilitang pagkawala ng aktibistang pulitikal!

Itigil ang militarisasyon sa mga kanayunan at komunidad ng mga maralitang tagalunsod!

Palayain lahat ng mga bilanggong pulitikal!

Prospero F. Agudo
Rolando Gonzales
Diego Samontesa
Eduardo O. Sarmiento
Jovencio Balweg
Gilbert Sabalbero
Charito Sarmiento
Eduardo R. Serrano
[Mga detinidong pulitikal sa Custodial Center, Camp Crame]