Ayaw mag-sorry ni Noli? Sorry na lang siya!

September 21, 2009

Matapos ang ilang taon ng pagiging brodkaster at pulitiko, kahit paano’y nakakagulat malaman na itinuturing ni Noli de Castro ang mga piket-protesta na personal na atake sa mga opisyal ng gobyerno. Nagpoprotesta ang mga manggagawa at mamamayan dahil mayroon kaming hinaing na dapat tugunan ng gobyerno – kapag halimbawa ang mga ahensya ng gobyerno na nangangakong magbigay ng pabahay sa mga maralita ay nagde-demolish ng mga nakatayong bahay ng mahihirap. Nakakalungkot na kailangan pang pangaralan ang bise-presidente ng bansa sa usaping ito, pero wala kaming magawa: Hindi kami nambabastos lang, Kabayan. Huwag mong personalin.

Reklamo niya, nagmaneho siya nang dalawa’t kalahating oras papuntang Los Baños para lang “insultuhin.” Una, siya ba ang nagmaneho ng kotseng sinakyan niya? Ipinapakita ng mga TV footage na may tsuper siya noong paalis na siya sa lugar. Napakasarap ng buhay niya, hindi siya dapat magreklamo na para bang pahirap ang pumunta sa isang malapit na probinsiya. Tapos, sasabihin niyang ang mga maralitang tagalungsod ang tamad? Dapat manalamin siya! Pangalawa, ano ang dapat naming gawin? Magpasalamat sa kanya? Maupo at manahimik kahit dine-demolish ang mga bahay ng mga maralita ng ahensiyang pinapamunuan niya? Ni katiting, wala siyang pagdamay sa mga kababayan nating maralitang tagalungsod.

Bise Pres. Noli de Castro

Bise Pres. Noli de Castro

Tamad ang mahihirap? Kapag eleksiyon, nagpapakilala si Noli na galing sa mahirap at para sa mahirap. Pero ngayon, lumalabas na nahawa na siya sa maruming kontra-masang pagtingin ng elite. Dahil sa kawalan ng trabaho sa bansa – salamat sa mga gobyernong katulad ng pinagsisilbihan ni de Castro – ang maralita ang doble-kayod para mairaos ang pamilya. Hindi sila tamad. Nagsisikap sila pero binibigo sila ng sistema. Kaya hindi dapat basta-basta na lang dine-demolish ni de Castro ang mga bahay o pinapalayas ang mga residente kapag hindi sila nakabayad sa utang sa gobyerno. Mga bulag na burukrata, hindi mga lider, ang gumagawa ng ganyan.

Iadya nawa tayo ng Diyos sa mga taong katulad ni Noli de Castro. Ipinapakita ng pagkakalantad sa kanya kung paano binabago ng pagpapakaalipin sa rehimeng Arroyo ang mga taong dati namang maayos at disente. Ayaw niyang mag-sorry? Sorry na lang siya. Hindi namin kalilinutan ang mga opinyong sinabi niya. Nangangako kaming patuloy na ilalantad ang kontra-maralitang rekord niya sa ating mga kababayan at aktibong mangampanya laban sa kanya sa eleksiyon – tumakbo man siyang presidente, bise-presidente o senador.

Elmer “Ka Bong” Labog
Tagapangulo
Kilusang Mayo Uno (KMU)