Si Cory at ang kilusang kontra-Arroyo

August 2, 2009

Corazon Cojuangco Aquino (1933-2009)

Corazon Cojuangco Aquino (1933-2009)

Isang dekada na ang lumipas magmula nang bumaba sa puwesto si Corazon “Cory” Aquino nang lumabas ang unang isyu ng Pinoy Weekly noong 2002. Ibig sabihin, hindi na nasubaybayan ng pahayagang ito ang panunungkulan ng pangulong anila’y nagbalik ng pormal na demokrasya sa gobyernong Pilipino.

Lumipas ang pangalawang pag-aalsa sa Edsa at nasaksihan ng Pinoy Weekly ang huling yugto ng buhay pampulitika ni Cory: ang paglahok ng dating pangulo sa kilusang kontra-Arroyo, mula sa unang pagpanawagan niyang magbitiw sa puwesto ang kasalukuyang pangulo noong 2005, hanggang sa huling pampulitikang pahayag niya sa rali kontra Charter Change sa Makati noong Hunyo 10 (binasa ng kanyang apo na si Kiko Aquino Dee, basahin dito).

Narito ang ilang mga imahen ni Cory na nasipat ng Pinoy Weekly. Lahat ng ito ay kuha sa iba’t ibang kilos-protesta sa iba’t iba ring mga isyu at kontrobersiyang kinasangkutan ng kasalukuyang administrasyon.

(Iklik ang Nextpage para makita ang bawat larawan)
(Update: Para sa larawan ng Pinoy Weekly sa burol at misa para kay Cory, magklik dito)