Isa na namang signos para sa mga mamamayan

July 25, 2009

Wasto ang panawagan sa militar ni dating Sek. Avelino Cruz at kapani-paniwala ang mga paglalantad niya tungkol sa rehimeng US-Arroyo.

Inani na ng militar ang suklam at kawalan ng tiwala ng mga mamamayan dahil sa pagsunod nito sa mga atas ni Gng. Arroyo. Nasangkot ito sa iba’t ibang kaso ng pandaraya sa eleksyon, katiwalian, paglabag sa mga karapatang pantao, at panghaharas na pampulitika. Dapat gamitin ng mga sundalong Pilipino ang kanilang mga utak at hindi bulag na sumunod sa mga atas ng kanilang mga pinuno kung labag ang mga ito sa Konstitusyon. Kung magdedeklara si Gng. Arroyo ng batas militar para patagalin ang kapit niya sa kapangyarihan at supilin ang oposisyon, dapat tumutol at lumaban ang mga sundalong Pinoy.

Pinapapatatag ng pagkumpirma ni Cruz ang mga pahayag ni dating Espiker Jose de Venecia Jr. na sinubukan ni Gng. Arroyo na magdeklara ng batas militar noong 2005, sa kasagsagan ng kontrobersyang “Hello Garci.” Mahalaga rin ang kanyang pahayag na hindi nagsasalita sa midya si National Security Adviser Norberto Gonzales – na nagsasatsat nitong huli tungkol sa pagtatayo ng “rebolusyunaryong gobyerno” para ipatupad ang Cha-Cha – nang walang pahintulot ni Gng. Arroyo. Pinapatatag ng mga ito ang mga ispekulasyong nananatiling bukas si Gng. Arroyo na magdeklara ng batas militar hanggang ngayon, dahil sa lumalakas na pagtutol sa inisyatibang Con-Ass ng kanyang administrasyon.

Inaalerto tayo ng mga pahayag ni Cruz sa halaga ng pakikipagdiyalogo nitong huli ni Gng. Arroyo kay Director Leon Panneta ng Central Intelligence Agency at sa napipinto niyang pakikipagpulong kay Presidente Barack Obama ng US. Lumalabas na aktibo at lantarang humihingi si Gng. Arroyo ng suporta ng US – para sa tambalan ng batas militar at patuloy na paghahari, o para makaligtas sa pag-uusig sa pangkalahatan. Ipinapakita rin ng mga pahayag nina Cruz at de Venecia kung gaano kahalaga ang US sa pulitika ng bansa.

Ipinapakita ng kinahantungan ni Cruz sa administrasyong Arroyo – ang pagbibitiw niya noong 2006 dahil sa pagkakabitak ng ugnayan ng naghaharing pangkating Arroyo at ng Carpio, Villaraza & Cruz Law Firm – kung gaano ka-determinado ang rehimeng Arroyo na ipatupad ang Cha-Cha. Lumalabas na napakasidhi ng kagustuhan ng naghaharing pangkating Arroyo na mag-Cha-Cha, sa puntong handa itong kumalas sa mga pampulitikang alyado nito na tutol sa hakbanging ito.

Sa kanyang mga pahayag, isa na namang signos sa mga mamamayang Pilipino ang ipinakita ni Cruz.

Elmer “Bong” Labog
Tagapangulo
Kilusang Mayo Uno Chairperson