Tingnan ang nagsasariling bayan ng North Korea

June 28, 2009

Pangarap ng muling pagsasanib

May pangarap pa ring hindi natutupad ang mga mamamayan ng Korean Peninsula. Ito ang reunification o muling pagsasanib ng North at South Korea, na napaghiwalay noong World War II.

Pinangunahan ng DPRK simula pa noong 1972 ang mga hakbang para sa reunification. Iminungkahi ni Il-Sung ang pagtatayo ng isang pederal na republikang pinagsasanib ang dalawang sistema sa Korea. Pero nabalaho ito dahil sa interbensiyon ng US, ayon kay Yong Gun.

“Ang pagkakahiwalay ng Korean Peninsula ay isang malaking trahedya… Walang mamamayan ang may gusto nito,” aniya pa.

Huling nag-usap ang mga pinuno ng Republic of Korea (South Korea) at DPRK noong 2007. Sa matagumpay na pag-uudyok ng US ng mas mahigpit na parusa sa halip na negosasyon sa sosyalistang republika, tila matatagalan pa ang minimithing nagkakaisang Korea.

Pero sa ngayon, marahil sapat nang nagkakaisa pa rin ang mga mamamayan ng North Korea at nagsisilbing isa sa kakaunting ehemplo ng tunay na nagsasariling bayan.