Pagharap sa mas matitindi pang laban

June 15, 2009

DAEJEON, Timog Korea – Patapos na ang semestre dito. Kailangan ko na lang isumite ang grado ng mga estudyante sa huling linggo ng Hunyo. At dahil sa Agosto 31 pa magsisimula ang fall semester, mahaba-habang bakasyon ang naghihintay sa akin.

Ano pa ba ang dapat asahan sa isang katulad kong nangungulila? Sa kabila ng Influenza A(H1N1) pandemic, nangako ako sa sariling uuwi pa rin sa Pilipinas hangga’t may eroplanong handang maghatid sa akin. Bagama’t may personal na ginhawang hatid ang paninirahan sa isang maunlad na bansang tulad ng Timog Korea, iba pa rin ang pakiramdam kung ikaw ay nasa sariling bayan.

Oo, mahirap ang buhay sa Pilipinas. Mas lalo pang pinapahirap ng isang pamahalaang ang konsepto ng pagbabago ay naaayon sa pagpapahaba ng panunungkulan sa puwesto. Sadyang walang limitasyon sa pagpapayaman ang mga taong nasanay na sa karangyaan. Malaking pangangailangan sa kanila ang magkaroon ng pampulitikal at pang-ekonomiyang kapangyarihan para mapanatili ang kanilang estado sa buhay.

Aaminin kong mahirap para sa aking matulog sa gabi lalo na’t iniisip ko ang kalagayan ng mga mahal sa buhay sa Pilipinas. At kamakailan lang, lumala ang insomnia ko dahil sa kagagawan ng mga “kagalang-galang” na miyembro ng House of Representatives (HOR). Isipin mo na lang: Dalawang magkasunod na gabi silang nagtrabaho para ipasa ang dalawang bagay na bahagi na ng bokabularyo ng popular na kultura: Con-Ass at CARPER.

Sadyang masisipag sila! At dahil hindi ko mapigilang ikumpara ang aking problema sa pagtulog, madalas kong isipin kung mahimbing pa bang nakakatulog sa gabi ang mga miyembro ng HOR na bumoto sa Con-Ass. Paano ba nakakaya ng kanilang konsensiya ang kanilang ginawa? Kung totoo ang balitang sila ay binayaran ng napakalaking halaga para sa kanilang paborableng boto sa Con-Ass, ibig sabihin ba nito’y kaya talagang linisin ng pera ang maruming konsensiya?

Tungkol naman sa CARPER, bakit kailangang pahabain ang isang diumanong repormang agraryo na hindi naman nagresulta sa mas magandang buhay sa magsasaka? Ang anumang rebisyon sa naunang programa ay hindi naman umaayon sa layuning bigyan ng ng lupa ang mahihirap na magsasaka. At isang malaking palaisipan kung paano matutugunan sa loob ng limang taon ang mga naging problema sa CARP mula noon pang dekada 80.

May interesanteng punto ang ilang miyembro ng HOR na nagtulak ng CARPER. Sinabi nila sa wikang Ingles na ”it’s better than nothing.” Sa madaling salita, hindi bale nang maraming kahinaan ang kasalukuyang programa sa repormang agraryo dahil ang mahalaga’y mayroon. Ayon sa kanila, ano na lang ang mangyayari sa mga magsasaka kung walang repormang agraryo?

Humantong na ba sa napakababang antas ang diskurso sa pambansang kalagayan? Na ang nakararaming mahihirap ay wala nang pagpipilian kaya kailangang tanggapin na lang ang anumang ibibigay sa kanila ng nakatataas? Kailangang tandaang pareho lang ang epekto ng walang programa at isang programang hindi umaayon sa interes ng mga dapat makinabang dito: Walang makabuluhang pagbabago sa kanilang kalagayan!

Puwede mo pa ngang sabihing mas delikado ang pagkakaroon ng isang programang nagkukunwaring para sa mamamayan dahil nagbibigay ito ng ilusyon ng kaayusan. At sa konteskto ng kasalukuyang pamahalaan, sadyang napakatindi rin ng pagkukunwari sa paggampan ng tungkulin. May mahika sa retorika at may salamangka sa estadistika – patuloy ang paggamit ng mga ito para ipakitang ang hindi katanggap-tanggap ay normal na kalakaran.

Sa aking pansamantalang pagbalik sa Pilipinas, inaasahan ko ang kawalan ng pagbabago pero hindi ko maitago ang aking kasiyahan sa mga pagkilos na ginagawa ng lumalawak na bilang ng mamamayan laban sa pamahalaan. Ipinapakita lang ng mga pagkilos na hindi usapin ang diumanong kawalan ng mapagpipilian (lalo na sa kung anong lason ang gusto nating inumin). Nananatili pa ring alternatibo ang pagpapatalsik sa mga kasalukuyang namumuno.

Ito ang konteksto ng desperasyon ng pamahalaan para hindi matuloy ang eleksyon sa 2010. Pero maaaring ang mga protesta rin ang dahilan ng mas matindi pang karahasan para patahimikin ang mga lumalaban. Mula ngayon hanggang Mayo 2010, muling haharapin ng mamamayan ang mas matitindi pang laban.

Para makipag-ugnayan sa awtor, pumunta sa www.dannyarao.com.