Kapabayaan sa trabaho

June 22, 2009

Dahil sa pagkawala ng kanyang motorsiklo, isang empleyado ng LBC Express ang natanggal sa trabaho. “Hindi ito makatarungan,” sigaw ng niya. “Hindi dapat ako tanggalin dahil hindi ko naman kasalanan ang pagkawala,” aniya. Ngunit kasalanan niya ito, ayon sa kompanya. Hindi umano sila nagkulang sa pagpapaala-ala sa kanya na laging i-lock ang kanyang motorsiklo ngunit hindi niya ito ginawa.

Kung kayo ang huhusga, sino sa dalawa ng ang papanigan ninyo?

Sa kasong “LBC Express-Metro Manila, Inc. vs. James Mateo”, (G.R. No. 168215, June 9, 2009), empleyado ng LBC itong si James. Trabaho niya ang maghatid ng mga package na pinapadala sa LBC ng mga kostumer nito. Para magampanan niya ang ganitong gawain, isang motorsiklong Kawasaki ang inisyu sa kanya ng kompanya.

Isang araw, dumaan si James sa opisina ng kompanya sa Burke Street, Escolta upang ihatid dito ang mga package galing sa iba’t ibang outlet ng kompanya. Pinarada niya sa harap mismo ng opisina ang kanyang motorsiklo. Dahil alas-sais na ng gabi at nagmamadali siya, nakalimutan niyang i-lock ang manibela nito. Ganun pa man, pinatay niya ang makina nito at dinala ang susi sa kanyang pag-alis.

Mga tatlong minuto lamang si James sa loob ng opisina at agad ring umalis. Sa kanyang pagbalik, wala na ang motorsiklo. Maliwanag na nanakaw ito. Kaagad niyang inulat sa pulis ang pangyayari. Pinaalam din niya ito sa manedsment ng kompanya.

Pinagpaliwanag siya ng manedsment kung bakit hindi siya dapat tanggalin sa kompanya sa pagkawala ng motorsiklo. Nagpaliwanag si James. Hindi nagustuhan ng manedsment ang kanyang paliwanag at tinanggal siya sa trabaho.

Agad siyang nagsampa ng kasong illegal dismissal sa tanggapan ng Labor Arbiter. Natalo sa nasabing kaso si James. Nag-apela siya sa National Labor Relations Commission pero talo pa rin siya. Dinala niya sa Court of Appeals ang kaso at sa wakas, siya naman ang pinanalo ng nasabing korte. Dinala naman ngayon ng manedsment ang kaso sa Korte Suprema.

Sa naging hatol ng Korte Suprema, sinabi nito na tama lang ang ginawang pagtanggal ng manedsment dito kay James sa kanyang trabaho.

Naging pabaya si James, sabi ng Korte Suprema. Hindi nagkulang ang kompanya sa pagpapaalala sa kanya na laging i-lock ang manibela ng motorsiklo sa panahong iiwanan niya ito. Ang kautusang ito ay ginawa upang maiwasan ng kompanya ang pagkawala ng motorsiklong pag-aari nito. Dahil sa paglabag ni James sa kautusang ito, nawalan ng motorsiklo ang kompanya. Dahil dito, maari siyang tanggalin sa kanyang trabaho alinsunod sa Article 282 (b) ng Labor Code.

Oo nga at minsan lang naman naging pabaya itong si James. Ayon sa kanya, tatlong minuto lamang siyang naging pabaya. Ngunit sa kanyang tatlong minutong kapabayaan, malaking kawalan ang kanyang idinulot sa kompanya. Isang motorsiklo na nagkakahalaga ng malaking halaga ang nawala dahil dito. Kaya kahit na ngayon lamang siya nagpabaya sa kanyang trabaho, may karapatan ang kompanya na sisantehin itong si James.

Hindi kailangang maging ilang beses muna ang kapabayaan ng isang manggagawa sa kanyang trabaho para matanggal, paglilinaw ng Korte Suprema. Kahit minsan lamang siyang naging pabaya, kung ang kapabayaang ito ay nagdulot ng malaking pinsala sa kompanya, ay maari na siyang tanggalin.

Kaya mga mambabasa, maging maingat sa inyong mga trabaho. Nawa’y maging aral sa inyo ang nangyari kay James.