Snooky Serna at Ricardo Cepeda, may mga bago nang love life

April 5, 2009